Forside

Illustration Otto Dickmeiss

Min mor er en forglemmigej

En vintergæk med blomst i maj

Jeg selv er nok en melodi

En stille én, i vinterhi